حل مشکل باز نشدن دروس

معارف جوی محترم در صورتی که به تازگی با مشکل باز نشدن دروس مواجه شده اید با رفتن به آدرس ذیل مشکل خود را بر طرف نمایید.

https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=fa
List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
  مباحثه شروع‌کنندهٔ مباحثه تعداد مطالب آخرین مطلب Created  
آخرین مهلت
عکس modiriyat Baghirololum
modiriyat Baghirololum
0 سه‌شنبه، 11 شهریور 1399، 3:13 عصر