حل مشکل باز نشدن دروس

معارف جوی محترم در صورتی که به تازگی با مشکل باز نشدن دروس مواجه شده اید با رفتن به آدرس ذیل مشکل خود را بر طرف نمایید.

https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=fa
Showing 1 of 1 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
آخرین مهلت
Picture of modiriyat Baghirololum
modiriyat Baghirololum
0 Tuesday, 11 Shahrivar 1399, 3:13 PM