تقویم آموزش ترم 28

تقویم آموزش ترم 28
ردیف شروع انتخاب واحد پایان انتخاب واحد شروع جلسات پایان جلسات شروع امتحانات پایان امتحانا
1 1402/11/07 1402/11/13 1402/11/14 1403/03/17 1403/03/19 1404/03/24

آخرین تغییر: چهارشنبه، 18 بهمن 1402، 4:42 عصر